Unidex

Planning oplevering: 2018

Unidex

Opdrachtgever:

Unidex Beheer B.V.

Architect:

TPS en Stol

Locatie:

Beeklaan 18 in De Zilk

Planning start bouw:

2018

Informatie

Unidex gaat haar hoofdvesting van de Arnoudstraat in Hillegom naar de Beeklaan 18 in De Zilk. In de voormalige bedrijfsvestiging van Bakker gaat Unidex ongeveer 20.000m2 vloeroppervlak in gebruiknemen.

Fase 1 is in 2020 afgerond in 2021 zal fase 2 worden uitgewerkt in een aanvraag omgevingsvergunning.