Hotel Aalsmeer

Planning oplevering: 2018

Hotel Aalsmeer

Opdrachtgever:

nader te noemen

Architect:

Prent-Landman Architecten

Locatie:

Aalsmeer

Planning start bouw:

2018

Informatie

TPS is betrokken bij de planvorming voor het bouwen van een hotel met ongeveer 100 kamers in Aalsmeer.

De planvorming is thans in het stadium van het maken van een ontwerp dat passend is binnen het beschikbare budget.