Casa Carmeli

Planning oplevering: 2011

Casa Carmeli

Opdrachtgever:

Zusters Karmelietessen van het Goddelijk Hart ven Jezus

Architect:

TPS

Locatie:

Bekslaan 9-11 te Vogelenzang

Planning start bouw:

2011

Informatie

Op de hoek van de Vogelenzangseweg en de Bekslaan in Vogelenzang ligt het klooster van de Zusters Karmelietessen van het Goddelijk Hart van Jezus.

De Stichting Sint Josephhuis heeft opdracht gegeven aan TPS om het volledige complex Casa Carmeli te tranformeren naar een klooster in de 21e eeuw waar de Zusters kunnen leven volgens de regels van de Orde van de Zusters karmelietessen van het Goddelijk Hart van Jezus. 

Inmiddels is het klooster volledig gerenoveerd en in april 2014 ingewijd door Bisschop Punt.  

Vervolgens is TPS gestart met het verbouwen van het hoofdgebouw op het complex Casa Carmeli het Witte Huis alsmede de tuin en het bos.

In 2015 zal het betsaande gastenklooster verbouwd worden tot een zorghotel voor ouderen, de zusters zullen vor deze ouderen de mantelzorg gaan verlenen. De mantelzorg is een nieuw apostolaat van de Zusters Karmelietessen van het Goddelijk Hart van Jezus.