Toezicht & bouwdirectie

Tijdens een bouwproject kunnen wij voor u het toezicht en de bouwdirectie uitvoeren. 

Toezicht

Onze opzichter houdt toezicht op de uitvoering van het bouwproject. De opzichter rapporteert aan de directievoerder omtrent de stand van zaken en afwijkingen ten opzichte van het bestek en tekeningen. Bij het doorvoeren van wijzigingen worden door de opzichter de consequenties inzichtelijk gemaakt en besproken met de directievoerder. Wij zijn namens u het aanspreekpunt voor de aannemer.  

Bouwdirectie

Tijdens de uitvoering van de bouwwerkzaamheden zijn wij als bouwdirectie verantwoordelijk voor hoofdzakelijk de bewaking van de kosten, de kwaliteit en de planning. 

Eventuele wijzigingen tijdens de uitvoering worden door de bouwdirectie verwerkt in de bouwadministratie en de planning. Het management van de aannemer heeft de bouwdirectie als aanspreekpunt. De bouwdirectie heeft regelmatig contact met de opdrachtgever over de voortgang van de werkzaamheden. 

Wij hebben recentelijk voor de volgende projecten het toezicht en/of de bouwdirectie mogen verzorgen:

  • Verbouwing klooster te Vogelenzang.
  • Verbouwing bestaand paviljoen te Vogelenzang tot zorghotel met 17 appartementen. 
  • Diverse verbouwingen van bestaande (bedrijfs)gebouwen naar logiesgebouwen ten behoeve van de huisvesting van arbeidsmigranten. 
  • Nieuwbouw verzorgingstehuis + dienstencentrum Bloemswaard te Hillegom. 
  • Diverse (nieuw)bouwprojecten voor woningcorporaties. 
  • Diverse nieuwbouwprojecten van clubgebouwen voor sportverenigingen.  

 

 

Toezicht Hillegom, Bennebroek, Vogelenzang, Lisse, Sassenheim, Heemstede, Haarlem 
Bouwdirectie Hillegom, Bennebroek, Vogelenzang, Lisse, Heemstede, Haarlem