Omgevingsvergunning

Wanneer u een nieuw bouwwerk wilt realiseren, een bestaand bouwwerk wilt verbouwen, de functie van een bouwwerk wilt wijzigen of bijvoorbeeld een bouwwerk in gebruik wilt nemen, heeft u in veel gevallen een omgevingsvergunning nodig. Wij kunnen voor u toetsen of en welke vergunningen voor u noodzakelijk zijn. 

Nadat bepaald is welke vergunningen noodzakelijk zijn kunnen wij voor u de betreffende vergunningen aanvragen en de daarbij behorende bescheiden verzorgen.   

Onderstaande vergunningen kunnen wij voor u verzorgen. 

  • Bouwvergunning Hillegom, Bennebroek, Vogelenzang, Lisse, Heemstede, Haarlem
  • Sloopvergunning Hillegom, Bennebroek, Vogelenzang, Lisse, Heemstede, Haarlem
  • Vergunning of melding brandveilig gebruik Hillegom, Bennebroek, Lisse
  • Milieuvergunning Hillegom, Bennebroek, Vogelenzang, Lisse, Heemstede, Haarlem
  • Monumentenvergunning Hillegom, Bennebroek, Vogelenzang, Lisse, Heemstede
  • Huisvestingsvergunning Hillegom, Bennebroek, Vogelenzang, Lisse, Heemstede
  • Gebruiksvergunning Hillegom, Bennebroek, Vogelenzang, Lisse, Heemstede
  • Afvalbeschikking Hillegom, Bennebroek, Vogelenzang, Lisse, Heemstede, Haarlem