Unidex Holland bv gaat verhuizen naar Beeklaan 18 in De Zilk.

Unidex Holland is thans gevestigd aan de Arnoudstraat 10, 14 en 7 in Hillegom. Recentelijk is Unidex eigenaar geworden van het voormalige bedrijfspand van Bakker aan de Beeklaan 18 in De Zilk.

TPS gaat de omgevingsvergunning uitwerken en indienen ten behoeve van de verbouwing van het huidige bedrijfspand en de toekomstige nieuwbouw van de uitbreiding.

Unidex zal in 2019 het bedrijfspand aan de Beeklaan in De Zilk in gebruik gaan nemen waarna de uitbreiding wordt gerealiseerd.